• روایت عشق؛ گرامیداشت شهدای انقلاب اسلامی افغانستان